Regler & policies

 

Här kan du läsa om våra regler & policies.

 

 

 

Samtycke insamlande av personuppgifter

När du fyller i ditt namn eller din mailadress i något av formulären på SRD Bygg får du också godkänna att SRD Bygg får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Behandling och syfte

När du ger ditt godkännande samtycker du till att MelZet & Worge registrerar de personuppgifter som behövs för att SRD Bygg ska kunna kommunicera till dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för MelZet & Worges verksamhet, t.ex. vid utskick av information eller dylikt.

 

Personuppgifter som behandlas av SRD Bygg

Uppgifter som registreras är namn, adress, mobilnummer, email samt företagsnamn.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du info@srdbygg.se.

Följ oss på instagram

SAMARBETSPARTNERS

Robin & Björk – Made in Sweden